Gabinet psychoterapeutyczny Nadzieja mgr Ewa Filipiak

Gabinet psychoterapeutyczny Wrocław
PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH / PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSTW I PAR / PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

gabinet psychoterapeutyczny Wrocław, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia Wrocław, nadzieja, Wrocław, Ewa Filipiak

mgr EWA FILIPIAK

Jestem psychologiem klinicznym, certyfikowanym, dyplomowanym psychoterapeutą, specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży, neuropsychologiem, diagnostą, pedagogiem, trenerem, terapeutą oraz specjalistą terapii środowiskowej, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Specjalizuję się w diagnozie psychologicznej, w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz w psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, terapii par oraz rodzin. Prowadzę psychoterapię zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. W pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się również diagnozą psychologiczną i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych, ADHD, ODD. Szczególne miejsce w pracy zawodowej stanowi praca z osobami z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych.

Zapewniam życzliwe i profesjonalne podejście, dyskrecję i pracę z poszanowaniem uznawanych przez Ciebie wartości. Pracuję w nurcie integracyjnym, obejmującym pracę psychoterapeutyczną z zakresu dorobku nurtów: humanistyczno-fenomenologicznego, poznawczo – behawioralnego oraz interpersonalno-psychodynamicznego – certyfikat nr 22. Umiejętność stosowanych przeze mnie różnorodnych metod i procedur psychoterapeutycznych pomaga mi dostosować sposób prowadzenia terapii do indywidualnych potrzeb klientów. Zgodnie z przyjętą konwencją swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Wykonywany zawód jest moją pasją, w którym cały czas się uczę i odkrywam coś nowego. Jest niepowtarzalnym spotkaniem z drugą osobą i wzajemną wymianą, która mnie ubogaca każdego dnia.

WYKSZTAŁCENIE

- CERTYFIKAT PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ nadany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej

- SPECJALISTA W DZIEDZINIE: PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY – tytuł nadany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną: Centrum Egzaminów Medycznych

- CERTYFIKAT SPECJALISTY TERAPII ŚRODOWISKOWEJ nadany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

- CERTYFIKAT TERAPEUTY ŚRODOWISKOWEGO nadany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

- Specjalizacja w psychologii klinicznej (zgodnie z ustawą o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 24 lutego 2017 r.) w ramach bloku specjalistycznego psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach

- Profesjonalna Szkoła Psychoterapii – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

- Program szkolenia klinicznego w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

- Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie – trening osobisty

- Studia podyplomowe rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

- Studia podyplomowe: Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach

- Studia podyplomowe: Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach

- Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego – Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Katowicach. Kierunek: Psychologia, specjalność: psychologia kliniczna. Tytuł: Magister

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna. Tytuł: Magister

WAŻNIEJSZE KURSY I SZKOLENIA

- Certyfikat: „Terapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży” nadany przez Centrum CBT w Warszawie

- Test 101 z Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association, Poznań)

- Podstawowy kurs z Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia, Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych „Aion” , Poznań

- Kurs doskonalący pod nazwą: „Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii”, Instytut Terapii Gestalt, Kraków

- „Racjonalna Terapia Zachowania. Poziom podstawowy”, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Kraków

- „Chory psychicznie w środowisku – psychoterapeutycznie zorientowana psychiatria środowiskowa”, dr hab. n. med. Andrzej Cechnicki, Wrocław

- „Leczenie dostosowane do potrzeb pacjenta w oparciu o zasoby rodzinne i sieci społeczne”, Wrocław

- „Podstawy psychoterapii Gestalt, sen oraz ciało w procesie psychoterapii”, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, Warszawa

- „Podstawy psychoterapii Gestalt – część II Poszerzanie świadomości własnego Ja”, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, Warszawa

- „Otwarty dialog w praktyce – doskonalenie kompetencji terapeutycznych w ramach psychiatrii środowiskowej” – dr med. Werner Schütze Wrocław - „Seksualność dzieci i młodzieży” –Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach

- „Zastosowanie testów PEP–R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju”, EgoSelect Katowice

- „Środowiskowa opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży – superwizja zespołów leczenia środowiskowego”, Wrocław

- Kurs doskonalący dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej – Łódź

- „Metoda Knillów”, Centrum Szkoleń EDUCO Wrocław

- „VB–MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii”, Ośrodek Szkolenia SCOLAR w Warszawie

- „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

- „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” Fundacja Synapsis

- "Stosownie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS", Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa

- "Stosownie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI®-2", Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa

- ”Omówienie systemów behawioralnych oraz konceptualizacja przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu” dr n. med. Tomasz Srebnicki, Wrocław

- „ADOS-2 w diagnostyce klinicznej”, dr n.med. Agnieszka Rynkiewicz, Rzeszów

- „Trening jedzenia” Fundacja Pomoc Autyzm, Warszawa

- Skala Inteligencji Stanford-Binet 5. Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk

- "Stosownie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS - 2", Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w Warszawa

- „Badanie neuropsychologiczne dziecka”, Centrum Studiów Podyplomowych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach

- „Neuropsychologia kliniczna dziecka. Teoria i praktyka”, przeprowadzony przez dr hab. prof. UMCS Anetę Borkowską w Centrum CBT w Warszawie

- „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9. roku życia”. KOMLOGO, Bielsko-Biała

- „Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD”, Ośrodek Fastryga, ul. Hołdunowska 70, 43-143 Lędziny

- Szkolenie: „Neuropsychologia medyczna”, Sopockie Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Michał Kuchczyński, Sopot

- Szkolenie: „Standardy diagnostyczne i ocena dysmorfii u dzieci ze spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych – FASD”, przeprowadzony przez prof. dr hab. Roberta Śmigiel, Wrocław

- Szkolenie: „Diagnostyka neuropsychologiczna FASD”, przeprowadzony przez dr n. o zdr. Iwonę Palicką, Wrocław

- Szkolenie: „Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – fakty i mity”.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

- „Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości – problemy i strategie pracy”, Warszawa

- „Zaburzenia ze spektrum autyzmu” – Nowe kryteria diagnostyczne, nowe wyzwania”, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

- „Otwarty Dialog w trosce o zdrowe społeczeństwo” Wieliczka

- 27 Ogólnopolska Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychiatria Dzieci i Młodzieży: Nowe diagnozy, nowe terapie?” Gdańsk. Udział czynny – tytuł wystąpienia: Dobre praktyki w psychiatrii dzieci i młodzieży. Zastosowanie „Otwartego Dialogu” – w psychiatrii środowiskowej okresu rozwojowego – doświadczenia własne

- „Cielesne korzenie psychiki. O pracy z ciałem w psychoterapii”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

- „Praca z wyobraźnią, symbolami, snami, narracjami osobistymi w psychoterapii”, Warszawa

- XII Forum Psychiatrii Środowiskowej, Beneficjentów Rodzin i Profesjonalistów pt. „Umacnianie i Zdrowienie”, Kraków

- „Psychoterapia wobec doświadczenia traumy”, Wrocław, Udział czynny, współprowadzenie warsztatu: „Dialog oparty o sieci społeczne w sytuacji ostrego kryzysu psychicznego – wprowadzenie do metody”.

- „Psychiatria naszych marzeń – przyszłość zaczyna się dzisiaj”, Wrocław

- „Programy i strategie psychoterapii DDA. Praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami”, Warszawa

- Konferencja dla terapeutów pracujących z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików pt. „Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości”, Warszawa

- „Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie”, Warszawa

- „Psychoterapia depresji, tendencji samobójczych i innych stanów kryzysowych u DDA”, Warszawa

- Nałogowe zachowania jako narastający problem wśród DDA. Konieczność czy wybór? Czy jesteśmy skazani na nałogi”, Warszawa

- XXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego pt. „Neuropsychologia kliniczna – teoria, badania, praktyka”, UAM.

- „Psychologia kliniczna w teorii i praktyce oddziaływań psychologicznych”, UAM, UJ

PUBLIKACJE

„- Dobre praktyki w psychiatrii dzieci i młodzieży. Zastosowanie „Otwartego Dialogu”– w psychiatrii środowiskowej okresu rozwojowego – doświadczenia własne. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2014; 2. 135-13

- Autyzm – wywiad, Informator Medyczny, kwiecień 2017

- Diagnoza z wykorzystaniem ADOS-2 – wywiad, Informator Medyczny, listopad 2018

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, w Centrum Terapii Behawioralnej w Zabrzu.

Pracowałam w ramach umowy o pracę w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Psychologicznej, Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, Zespole Leczenia Środowiskowego, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz odbywałam liczne staże kliniczne w różnych placówkach medycznych między innymi w oddziałach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Obecnie dalej pracuję w ramach praktyki prywatnej oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego i w Poradni Psychologicznej.

Współpracuję także z Dolnośląską Szkołą Wyższą, gdzie prowadzę wykłady oraz ćwiczenia z neuropsychologii klinicznej. Posiadam także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią. Poniżej podaję zakres tematyczny przeprowadzonych przeze mnie szkoleń:

- Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci I Młodzieży IDS 2”.

- „Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. MMPI®–2. Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®–2. Zastosowanie i interpretacja”.

- „Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. ASRS- Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu”. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

- „Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej Conners 3 - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD”

- „Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat (IDS)”.

- „Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (IDS-P), Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat (IDS)”.

- “Metody diagnostyczne ASRS i IDS w kontekście diagnozy Zespołu Aspergera”.

- „Zastosowanie testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju”.

- „Diagnoza pamięci słuchowej oraz wzrokowej za pomocą testów RAVLT i DUM”

- „Diagnoza psychologiczna małych dzieci”

- „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu”.

- „Zespół Aspergera, Zespół Retta, zaburzenia hiperkinetyczne – diagnoza i terapia”.

- „Autyzm - diagnoza i pomoc terapeutyczna. Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego”.

- „Terapia poznawcza zaburzeń osobowości”.

- „Terapia poznawczo-behawioralna CBT dzieci i młodzieży”

- „Wczesna interwencja terapeutyczna. Metody i techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniem rozwoju”.

- „Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą”

- „Techniki poznawcze i behawioralne w pracy z dziećmi oparte na behawioralnej modyfikacji zachowań w oparciu o ADHD i ODD”

- „Psychoterapia depresji u dzieci i młodzieży”

- „Psychoterapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży”

- „Zabawa i techniki ekspresyjne w psychoterapii dzieci i młodzieży”

- „Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży diagnoza i terapia”

- „Diagnostyka psychologiczna i psychoterapia zaburzeń osobowości”

- Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”. Szkolenie prowadzone w ramach Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej,

- „Psychiatria dzieci i młodzieży”. Szkolenie prowadzone w ramach Studium Terapii Dzieci i Młodzieży.

- „Psychopatologia: diagnoza zaburzeń psychicznych, Zaburzenia rozwoju dziecka i adolescenta, Wybrane problemy zaburzonych rodzin”. Szkolenie prowadzone w ramach Studium Psychologii Sądowej

- „Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, diagnoza kliniczna, Założenia terapii poznawczo-behawioralnej i jej techniki stosowane w terapii z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi. Modele poznawcze i specyfika terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych”. Szkolenie prowadzone w ramach Studium Terapii Poznawczo- Behawioralnej

- „Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego (PTSD), Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń OCD”. Szkolenie prowadzone w ramach Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej

- Warsztaty dla rodziców: „Zachowania trudne. Sposoby radzenia”

OPINIE I REFERENCJE

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Centrum Zdrowia Psychicznego w Poradni Leczenia Uzależnień w Domaniowie, w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej we Wrocławiu, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, w Dolnośląskim Centrum Diagnostyki i Terapii FASD we Wrocławiu.
Mam również duże doświadczenie jako nauczyciel akademicki oraz trener.
Odbyłem liczne staże kliniczne w różnych placówkach medycznych między innymi w oddziałach stacjonarnych i ambulatoryjnych psychiatrycznych, pediatrycznych, neurologicznych, onkologicznych, uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
Aktualnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego i w Poradni Psychologicznej we Wrocławiu oraz prowadzę praktykę prywatną.

Opinie pacjentów z portalu Znany Lekarz

Anirozali 3 stycznia 2019
Pani psycholog jest bardzo ciepłym i wrażliwym człowiekiem. Z uwagą wysłuchuje i nie bagatelizuje, ani nie obśmiewuje żadnych obaw. Zawsze służy pomocą. Potrafi wniknąć w problem i skutecznie wyposażyć w narzędzia do pokonywania lęków, fobii itp. Moja córka korzysta z terapii u Pani Ewy i widać postępy. Na przestrzeni lat rzesza psychologów pracowała z moją córką. Albo oni nie rozumieli córki albo ona ich. Często sami kończyli terapię rozkładając ręce. Słyszałam , że córka nie potrafi się otworzyć itp itd. Nić porozumienia nawiązała się dopiero w terapii z Panią Ewą. Ja i córka jesteśmy głęboko wdzięczne Pani psycholog za to co dla nas robi.

Atrus 3 grudnia 2018
Pani Ewa to ciepła , rzeczowa kobieta, której spokój i doświadczenie mają na pewno pozytywny wpływ na osoby, z którymi prowadzi terapię. Zwróciliśmy się do niej po pomoc, gdyż nasz 7-letni syn zaczął bać się niemal każdego zwierzątka, które przechodziło obok, aż nawet panikował na siedzące na kwiatku pszczoły czy bzyczące muchy. Po 4 miesiącach cotygodniowych spotkań syn jest wyraźnie spokojniejszy, umie się zachować na widok nieznanych np. psów przechodzących niedaleko. Sam sobie potrafi wytłumaczyć ich zachowanie, i nie panikuje już że zwierzak np. akurat idzie w tym samym kierunku, czy szczeka.. Ponadto potrafi zastosować techniki relaksacyjne, których się nauczył, nazywać emocje....

Elzbieta R. 14 lipca 2018
Pani Ewa, jest wspaniałym człowiekiem i specjalista. Od kiedy mój syn i ja zaczęliśmy terapie z panią Ewa odnaleźliśmy wspólny język porozumienia. Ma niesamowita umiejętność wysłuchania, płynie od niej spokój i ciepło duchowe. Polecam gorąco

Iza 27 czerwca 2018
Pani Psycholog Ewa Filipiak jest osobą bardzo zaangażowaną, z uwagą słucha pacjenta, starając się rozwiązać problem. Syn jest po 2 wizycie, ale już teraz wiem, że wybór okazał się właściwy, nie tylko ze względu na ogromną wiedzę Pani Psycholog, ale też osobiste podejście, dzięki któremu pacjent czuje się lepiej. Z pewnością nie poprzestaniemy na tych wizytach, ale będą kolejne.

Marta 30 stycznia 2018
Ciepła i pomocna Pani psycholog. Słucha uważnie rodzica i stara się pomóc. Moja córka chętnie chodzi na spotkania. Polecam!

PS 2 grudnia 2017
Pani Ewa jest osobą ciepłą, cierpliwą i potrafi wysłuchać człowieka z uwagą. Od Pani Ewy otrzymałem wsparcie i wskazówki jak postępować aby było dobrze. Serdecznie polecam tego specjalistę!

Anasowa 8 września 2017
Bardzo miła osoba. Notując uważnie słucha. Zwraca uwagę na mowę ciała co pomaga w późniejszej pracy nad sobą.

Kati 19 listopada 2016
Anioł nie człowiek. Jestem na początku terapii ale cieszę się że zaczęłam i że trafiłam właśnie do Pani Ewy. Będąc w ciąży straciłam synka dopiero pani Ewa mówi o nim używając jego imienia a nie medycznych określeń przez które czułam się jeszcze gorzej. Jeśli to prawda że dobro wraca to pani Filipiak nigdy nie powinno spotkać nic złego. Z czystym sumieniem polecam.

Kasia 25 czerwca 2016
Decyzja o podjęciu terapii w moim przypadku trwała bardzo długo, mając wiele przykrych doświadczeń było wiele obaw. Pani Ewa niesamowicie mnie zaskoczyła, jestem dopiero na początku terapii, ale po kilku spotkaniach jestem pod ogromnym wrażeniem, i wierzę, że dzięki wspólnej pracy uporam się ze wszystkimi trudnościami. Bardzo polecam.

Dorota 27 stycznia 2016
Pani Ewa jest bardzo kulturalną osobą, cierpliwą, nie narzuca swoich opinii, pozwala pacjentowi dojść do własnych wniosków i zrozumieć swoje uczucia. Pani Ewa zapamiętuję zaskakująco dużo szczegółów z moich opowieści dzięki czemu szybko zauważa niezgodności w toku myślenia, schematy, którymi postępuje. Nasza współpraca jest na początkowym etapie ale już dobrze prosperuje. Serdecznie polecam.